Suport

ID #71035

FileZilla

A continuació trobarà més informació sobre com connectar amb els nostres servidors mitjançant un programa FTP així com la configuració necessària.

Nota: Active24 no és responsable de la utilització de productes de tercers. Per obtenir detalls sobre l'ús del seu programa FTP, s'ha de dirigir a l'ajuda del programa en concret o a l'empresa desenvolupadora del programa.


1. Pot descarregar Filezilla de forma gratuïta a l'enllaç: http://filezilla-project.org/
2. Un cop instal·lat, iniciï FileZilla.
3. Escrigui les dades d'accés com en el següent exemple:


http://www.active24.co.uk/graphics/uk/support/FTP/FileZilla01.png

 

4. Faci Clic a Quickconnect (Connexió ràpida). Per més informació sobre l'ús de Filezilla visiti el següent enllaç: http://wiki.filezilla-project.org/Using