Suport

ID #82027

Apuntar domini

Editar registres en el domini


Si el seu domini utilitza els nameservers d'Active 24, pot canviar la configuració de cada entrada al Àrea de Client en l'apartat "Serveis/Dominis/Visió general de domini", on haurà de clicar en el domini per al qual vol canviar els registres.

Gestió DNS

 A continuació faci clic a la secció "Administració DNS".

Gestió DNS

 

En el següent pas veurà el llistat dels registres que és possible modificar. Totes les modificacions de registres DNS poden trigar algunes hores a refrescar-se a la xarxa Internet.

Gestió DNS

Els canvis en els registres DNS també és possible realitzar-los sense cost pel nostre Servei d'atenció al client, per a això haurà d'enviar una sol·licitud autoritzada des de l'Àrea de Client.

 

En el cas de les modificacions portin molt temps (múltiples dominis, un gran nombre de registres, etc.) se li pot cobrar per la feina d'un tècnic (25€/hora IVA no inclòs).