Normativa de registre de dominis

Altres extensions de domini

.cn, .com.pt, .pt, .lu, .lu, .scot, .plc.uk, .sk

Trobarà ajuda per al registre d'altres extensions de domini aquí.

Regles generals de registre de dominis